Vid kommunreformen 1862 bildades landskommunerna Rättvik och Ore inom nuvarande kommunens gränser. 1875 bröts Boda landskommun ur Rättviks landskommun.

Rättviks municipalsamhälle inrättades 1910 i landskommnen och upplöstes vid årsskiftet 1965/ 66.

Boda landskommun återinförlivades i Rättviks landskommun 1963.

Rättviks landskommun ombildades till Rättviks kommun 1971. Kommunen växte 1974 när Ore kommun inlemmades.

Blasonering: Sköld kvadrerad: fält 1 och 4 i rött en stolpvis ställd bila av guld, fält 2 och 3 i guld två korslagda blå dalpilar.