Inom Smedjebackens kommuns nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862 följande landskommuner: Malingsbo, Norrbärke och Söderbärke.

Smedjebackens municipalsamhälle inrättades 1895 i Norrbärke landskommun. Samhället upplöstes 1918 när Smedjebackens köping bildades från en utbrytning ur landskommunen.

Vid 1952-års kommunreform inlemmades Malingsbo landskommun i Söderbärkes landskommun.

1967 inlemmades Nörrbärke landskommun i Smedjebackens köping.

1971 ombildades Smedjebackens köping till Smedjebackens kommun. Söderbärke kommun inlemmades i Smedjebackens kommun 1974.

Blasonering: Sköld delad, övre fältet silver, vari en röd tvåmastad segelbåt med seglen tillsatta, undre fältet rött, vari tre kugghjul av silver, ordnade två och ett.