Blasonering: I blått fält en trana av silver med röd beväring, hjässa och sten, ovanför två i stammen bjälkvis ställda av vågskuror bildade strängar av silver.