Hoppa till verktygsfältet
Blasonering: Sköld genom granskura1 kluven i silver, vari tre stolpvis ställda gröna ringar, och grönt, vari en stolpvis ställd smideshammare i silver. 1 Även om blasoneringen specificerar en granskura (dvs. en grantoppskura) så ritas den alltid som en grankvistskura (även originalframställningen).