Ockelbo kommuns historia börjar med kommunreformen 1862 med bildandet av Ugglebo landskommun. Namnet ändrades 1883 till Ockelbo.

Det genomfördes inga större administrativa förändringar av kommunen förrän vid kommunreformen 1971 när Lingbo församling från Skogs landskommun tillfördes Ockelbo kommun.

Ockelbo kommun hade vid årsskiftet 2020/ 2021 5884 invånare (SCB).

Blasonering: Sköld genom granskura1 kluven i silver, vari tre stolpvis ställda gröna ringar, och grönt, vari en stolpvis ställd smideshammare i silver. 1 Även om blasoneringen specificerar en granskura (dvs. en grantoppskura) så ritas den alltid som en grankvistskura (även originalframställningen).