Blasonering: I rött fält en stående vädur av silver med beväring av guld, förande ett på en korsstav av guld fästat rött banér med bård och fem flikar av guld.

Alla platser i Region Gotland