Blasonering: Sköld: i blått fält en bjälke av silver, belagd med tre med öppna kronor av guld krönta röda hjärtan. Krest: Tre sädeskärvor av guld vid sidan om varandra. Täcke: Invändigt av silver och utvändigt blått. Den öppna hjälmen har används sedan 1603.

Alla platser i Halmstads kommun

Hoppa till verktygsfältet