Nuvarande Halmstads kommun har växt fram från Halmstad stad och den omkringliggande landsbygden. Efter kommunreformen 1862 fanns följande landskommuner inom nuvarande kommunens område:

Breared, Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Söndrum, Trönninge, Tönnersjö, Vapnö och Övraby.

Oskarström (fram till 1936 Oskarsström) växte fram vid ett vattenfall i Nissan och Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ). Municipalsamhället bildades 1905 på gränsen mellan Everlövs och Slättåkra landskommuner. 1947 ombildades Oskarström till köping.

Kommunreformen 1952 ledde till att ett antal storkommuner skapades: Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Kvibille, Simlångsdalen och Söndringe.

Halmstad växte 1967 med inkorporering av Simlångsdalens landskommun. 1971 skapades Halmstads kommun utan några territoriella förändringar. Kommunen växte kraftigt 1974 när Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Kvibille, Oskarström och Söndrums kommuner inlemmades i Halmstads kommun.

Blasonering: Sköld: i blått fält en bjälke av silver, belagd med tre med öppna kronor av guld krönta röda hjärtan. Krest: Tre sädeskärvor av guld vid sidan om varandra. Täcke: Invändigt av silver och utvändigt blått. Den öppna hjälmen har används sedan 1603.

Alla platser i Halmstads kommun