Hylte kommun ligger på gränsen mellan Halland och Småland. Sedan 1974 tillhör kommunen Hallands län.

Vid kommunreformen 1862 fanns följande landskommuner inom nuvarande kommunens område: Drängsered (Halland), Femsjö (Småland), Färgaryd (S), Jälluntofta (S), Kinnared (H), Långaryd (S), Södra Unnaryd (S) och Torup (H). En bit av Lidhults landskommun (S) utgör en del av dagens kommun.

1952 skapades storkommunerna Hylte, Torup och Unnaryd. Dessa landskommuner omvandlades till kommuner 1971.

Dagens kommun skapades 1974 när Hylte kommun tillfördes Torups kommun samt delar av Unnaryds och Ljungby kommuner.

Blasonering: Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppskjutande rött vattenhjul, och i blått, vari två bjälkar av guld.

Alla platser i Hylte kommun