Inom nuvarande Kungsbacka kommuns gränser fanns efter 1862-års kommunreform Kungsbacka stad samt landskommunerna Fjärås, Frillesås, Förlanda, Gällinge, Hanhals, Idala, Landa, Onsala, Släp, Tölö, Vallda, Älvsåker och Ölmevalla.

Landskommunerna slogs samman till ett antal storkommuner efter kommunreformen 1952: Fjärås, Löftadalen, Särö, Tölö. Onsala förblev oförändrad liksom Kungsbacka stad. Tölö införlivades i staden 1969.

Kungsbacka kommun skapades 1971 av Kungsbacka stad och Särö landskommun. Kommunen utökades 1974 med Fjärås, Löftadalen och Onsala kommuner.

Blasonering: I blått fält en kvinnlig helgonfigur av silver, hållande i höger hand en stav och i vänster en kalk, båda av guld.

Alla platser i Kungsbacka kommun