Laholms kommun har växt upp kring Laholm som var stad redan vid kommunreformen 1862. Kring staden bildades inom nuvarande kommunens gränser ett antal landskommuner: Hasslöv, Hishult, Knäred, Laholm, Ränneslöv, Skummeslöv, Tjärby, Veinge, Våxtorp och Ysby.

De små landskommunerna samlades under kommunreformen 1952 i större enheter, storkommuner: Karup, Ränneslöv, Veinge,

Vid 1971-års kommunreform bildades Laholms kommun av Laholms stad, Laholms och Våxtorps landskommuner samt delar av Karups landskommun. Kommunen utökades 1974 med Hishults, Knäreds, Ränneslövs och Veinge kommuner.

Blasonering: I blått fält tre balkvis över varandra ställda laxar av silver med röd beväring, därest sådan kan komma till användning.

Alla platser i Laholms kommun