Varberg är centralorten i Varbergs kommun. Vid kommunreformen 1862 fanns inom nuvarande kommunens gränser utöver Varbergs stad 24 landskommuner.

Antalet kommuner minskade med 1952-års reform då storkommuner skapades genom sammanslagning. Efter reformen fanns Himledalen, Kungsäter, Lindberga, Tvååker, Veddige och Värö landskommuner.

Varberg stad växte 1967 när Träslövs landskommun (som inte hade ingått i någon av storkommunerna) inlemmades i kommunen.

Kommunreformen 1971 innebar att Varbergs kommun bildades från Varbergs stad, Himledalen, Kungsäter, Lindberga, Tvååker, Veddige och Värö landskommuner.

Blasonering: I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföljd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.

Alla platser i Varbergs kommun