Blasonering: På en delad sköld med den övre delen i rött har placerats Strömsundsbron i svart siluett. På sköldens undre del mot silverbotten blå vågor föreställande vatten i Ströms vattudal.