Aneby kommun har byggts upp av de socknar/ landskommuner som legat inom nuvarande kommunens gränser (Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck och Vireda) samt av Aneby som växte fram som en stationsort vid Östra stambanan, vars sträckning från Nässjö till Tranås invigdes 1874. Aneby låg vid mötespunkten för de fyra landskommunerna Lommaryd, Bredstad, Bälinge och Marbäck, där huvuddelen av dagens Aneby låg i Bredestad.

Aneby municipalsamhälle bildades 1923 och upplöstes 1966/ 67. Kommunreformen 1952 medförde till kommunslagningar och bildandet av storkommunerna Bredestad och Hullaryd.

Aneby kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Aneby landskommun. Denna landskommunkommun hade bildats 1967  genom en sammanslagning av Aneby municipalsamhälle, Bredestads landskommun och Hullaryds landskommun

Anebys kommunvapen antogs 1980 och är formgivet av ingenjör Bertil Elgby. Med kommunvapnet ville han symbolisera Svartån och Stalpets vattenfall.

Blasonering: I blått en balkvis ställd ström av silver, belagd med ett blått topografiskt tecken för vattenfall.

Alla platser i Aneby kommun