Eksjö är en av de äldsta städerna i Småland (stadsrättigheter sedan början av 1400-talet) och blev stadskommun i samband med kommunreformen 1862. Runt staden bildades landskommunerna Bellö, Edshult, Eksjö, Hult, Hässleby, Höreda, Ingatorp, Kråkshult och Mellby inom nuvarande kommunens gränser.

Nässjö-Oskarhamns Järnväg (NOJ) bidrog till att fler samhällen växte fram öster om Eksjö. Mariannelund inrättades som köping 1928 efter en utbrytning från Hässleby landskommun. Eksjö stad växte genom att inkorporera Eksjö landskommun 1949.

Storkommunerna Höreda och Ingatorp skapades genom kommunsammanslagningar vid kommunreformen 1952. Reformen innebar även att Mariannelunds köping inlemmade Hässleby och Kråkshults landskommuner.

Eksjö kommun bildades 1971 av Eksjö stad, Mariannelunds köping samt Höreda och Ingatorps landskommuner.

Blasonering: I fält av silver en grön ek.

Alla platser i Eksjö kommun