Inom nuvarande Gislaveds kommuns gränser fanns efter kommunreformen 1862 följande landskommuner: Anderstorp, Bosebo, Burseryd, Båraryd, Gryteryd, Kållerstad, Norra Hestra, Reftele, Sandvik, Stengårdshult, Södra Hestra, Valdshult, Villstad, Våthult, Ås och Öreryd. Dessutom låg även delar av Bolmsö landskommun inom området.

Gislaveds municipalsamhälle bildades 1904 i Båraryds landskommun. Samhället växte. Gislaveds köping bildades 1949 från Båraryds landskommun (med Gislaveds municipalsamhälle) samt Gyllenfors municipalsamhälle (bildad 1939) från Anderstorps landskommun. 1952 inlemmades Boseby och Våthults landskommuner.

I Anderstorps landskommun bildades även Anderstorps municipalsamhälle 1943. Anderstorps köping skapades 1953 av municipalsamhället och landskommunen.

Även landskommunerna runt Anderstorp och Gislaved omorganiserades 1952 till storkommuner genom kommunsammanslagningar: Burseryd, Reftele, Södra Mo och Unneryd.

Vid 1971-års kommunreform ombildades köpingarna Gislaved och Anderstorp till kommuner. 1974 inlemmade Gislaved utöver Anderstorps kommun även Burseryd, Reftele, Södra Mo och Villstads kommuner, samt delar av Unnaryds kommun.

Blasonering: I rött fält ett topografiskt gästgiveritecken av guld, omgivet av en ring av silver.

Alla platser i Gislaveds kommun