Gnosjö kommun är en kommun där det inom kommunens område inte har funnit någon stad, köping eller municipalsamhälle. Kommunen har växt fram kring stationssamhället Gnosjö.

Inom kommunens nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862 landskommunerna Gnosjö, Källeryd, Kävsjö och Åsenhöga. Delar av dåvarande landskommunen Kulltorp finns även inom området.

Dessa kommuner bildade storkommunen Gnosjö 1952. Vid kommunreformen 1971 ombildades Gnosjö landskommun till Gnosjö kommun.


Blasonering: I grönt fält två bjälkvis ställda genomgående strängar mellan fem vattenhjul, ordnade två, två och ett, allt av silver.

Alla platser i Gnosjö kommun