Inom nuvarande Habo kommuns gränser fanns efter 1862-års kommunreform landskommunerna Brandstorp, Gustav Adolf och Habo.

1952 bildades storkommunen Habo av Gustav Adolfs och Habo landskommuner. Brandstorp uppgick i den nybildade kommunen Fågelås.

1971 bildades Habo kommun av Habo landskommun samt Brandstorp från Fågelås kommun.

Notera att Habo kommun ligger i landskapet Västergötland och inte Småland. Habo och Mullsjö kommuner flyttades över till Jönköpings län i samband med skapandet av Västra Götalands län/ region.

Blasonering: I sköld kluven av silver och grönt en genomgående bjälkvis lagd gärdesgård i motsatta tinkturer.

Alla platser i Habo kommun