Jönköpings kommun har en förhållandevis komplex historia då kommunen kom att skapas 1971 av inte mindre än tre städer (Jönköping, Gränna & Huskvarna) samt köpingen Norrahammar.

I området inom kommunens nuvarande gränser fanns efter 1862-års kommunreform landskommunerna Angerdshestra, Bankeryd, Barnarp, Bottnaryd, Gränna, Hakarp, Järsnäs, Järstorp, Lekeryd, Ljungarum, Mulseryd, Månsarp, Norra Unnaryd, Rogberga, Sandseryd, Skärstad, Svarttorp, Visingsö, Ödestugu, Öggestorp och Ölmstad. Dessutom fanns städerna Gränna och Jönköping.

Jönköpings stad växte genom att år 1910 inkorporera Ljungarums landskommun.

Huskvarna köping bildades 1907 genom en utbrytning från Hakarps landskommun. 1911 uppgraderades det kraftigt växande Huskvarna till stad.

Norrahammars köping skapades 1943 genom att Sandseryds landskommun ombildades till köping.

Ett antal storkommuner bildades vid kommunreformen 1952 genom att mindre kommuner slogs samman till större enheter: Lekeryd, Norra Mo, Skärstad, Södra Mo samt Tenhult. Samma år inkorporerade Gränna stad Gränna landskommun.

Huskvarna växte 1967 genom att Hakarps landskommun inlemmades i staden.

1971-års kommunreform ledde till bildandet av Jönköping kommun från Jönköpings stad, Huskvarna stad, Gränna stad samt Norrahammars köping. Utöver städerna och köpingen tillkom även landskommunerna Bankeryd, Lekeryd, Månsarp, Norra Mo, Skärstad, Tenhult och Visingsö samt en del från Södra Mo landskommun.

Blasonering: I rött fält en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande krenelerad borg av silver med tre krenelerade torn, det mellersta högst, svarta fönster, dörrar och port samt upphissat portgaller av silver.

Alla platser i Jönköpings kommun

 • Göta hovrätt
 • Huskvarna stadshus
 • Huskvarna station
 • Högskolan i Jönköping – Jönköping University
 • Idas skola och park
 • Jönköping Rådhusparken
 • Jönköping centralstation och resecentrum
 • Jönköping Dunkehallaravinen
 • Jönköping fd länsresidens
 • Jönköping Friluftsmuseet
 • Jönköping Fågelmuseet
 • Jönköping gymnastikhuset
 • Jönköping hamnstation
 • Jönköping Hospitalsområdet
 • Jönköping Hovrättstorget
 • Jönköping Jönköpings-Posten
 • Jönköping Klockstapeln
 • Jönköping Kristinagården
 • Jönköping Kristine kyrka
 • Jönköping Kulturhuset och Folkets Bio
 • Jönköping Kupan
 • Jönköping Lokstallarna
 • Jönköping Munksjö bruksmuseum
 • Jönköping Nya Idas skola/ Bäckadalsgymnasiet
 • Jönköping Per Brahegymnasiet
 • Jönköping Piren
 • Jönköping Rättscentrum
 • Jönköping Sankt Franciskus katolska kyrka
 • Jönköping Slottskyrkogården
 • Jönköping Sofiakyrkan
 • Jönköping stadsparks arboretum
 • Jönköping Stadsparksvallen
 • Jönköping tingshuset
 • Jönköping Torpaskolan
 • Jönköping Tändsticksmuseet
 • Jönköping Tändsticksområdet
 • Jönköping University högskolebiblioteket
 • Jönköping utsikt från Stadsparken
 • Jönköping vid Vättern (SkR)
 • Jönköpings läns museum
 • Jönköpings stadsarkiv
 • Jönköpings stadsbibliotek
 • Jönköpings stadspark
 • Jönköpings teater och Grand Hotel
 • Kammarrätten i Jönköping
 • Kulturhuset Spira Jönköping
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Munksjö pappersbruk Jönköping
 • Residenset i Jönköping
 • Söner av Småland minnessten Jönköping
 • Utsikt från kulturhuset Spira över Munksjön
 • Hoppa till verktygsfältet