Centrala Jönköping utgör ett möte mellan land och vatten, där landet utgör en smal remsa mellan Vättern och Munksjön. Förr kunde fartyg ta sig längs Hamnkanalen förbi kanalbroarna mellan de båda sjöarna. Dagens broar är inte längre öppningsbara, vilket visar på vattenvägarnas minskade betydelse jämfört med landtransporterna.

Västra centrum

Jönköping var förr den sydligaste punkten för den traditionella Eriksgatan. Här lämnade till en början östgötarna, senare smålänningarna över till västgötarna vid Junebäcken under den nye regentens färd. Junebäcksmonument en bit väster om Resecentrum markerar den ungefärliga platsen för bäcken innan den stängdes in i kulvertar.

Lämplig väg till monumentet är genom Tändsticksområdet med alla sina sevärdheter som Tändsticksmuseet, Kulturhuset och Folkets Bio.

Går man vidare västerut från monumentet och har inget emot en vandring med ganska stor stigning är vägen upp till stadsparken en god ide´.

Tycker man om ännu lite större strapatser går det att ta sig till parken via den branta industrihistoriska leden längs Dunkehallaån.

Väl uppe på toppen med riktning mot stadsparken passerar man man det karakteristiska klockstapeln från Norra Solberga och därefter den nedbrända Bäckaby kyrka för att sedan ta sig ner i parken. Här befinner man sig även ovanför Stadsparksvallen och det är möjligt att se på matcherna lite grand från ovan.

Framme i parken är Fågelmuseet en rekommenderad sevärdhet. Utsikten över staden från stadsparkens utsiktspunkt är också väl värt strapatsen.

Från utsiktspunkten går det att bege sig mot olika riktmärken i staden. Det går att ta fäste på färggranna Sofia kyrka. En annan rutt kan gå till lärdomens Jönköping vid Munksjön. Där ligger stadens högskola, Jönköping University. Högskolebiblioteket finns i JMW:s gamla gjuterihall.

Härifrån går färden mot Munkbron. Rättscentrum ligger till vänster om bron. Munkbron leder sedan över Munksjön till Kulturhuset Spira.

Östra centrum

Spira ligger i ett nybyggt sområde i stadens östra centrumhalva. Området har byggts, dels på gammal industrimark i Kålgårdsområdet, dels på schaktmassor från det stora kraftvärmeverksbygget i Torsvik.

En kortare promenad mot nordost leder till länsmuseet och stadsbiblioteket. Därifrån kan man gå längs Hovrättsgränd och passera två viktiga instutioner i svenskt rättsväsende: Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping.

Hovrätten ligger vid Hovrättstorget, där det finns flera intressanta byggnader att titta närmare på. Från Hovrättstorget leder Kanalgatan till Östra torget.

Både vid Hovrättstorget och Östra torget finns minnesmärken som påminner om Jönköpingskravallerna 1948, de pogromliknande upplopp som var riktade mot de resande som bodde i området.

Från Hovrättstorget ligger Kristine kyrka en bit österut längs Östra Storgatan. Västerut leder den bilfria handelsgatan över Vindbron till Rådhusparken. Kring parken finns bland annat länsresidenset och rådhuset.

Förr låg Jönköpings slott här, besökaren påminns om detta av en slottsmodell på andra sidan Västra Storgatan i Hamnparken.

Härifrån är det ett stenkast till Resecentrum. Det är också möjligt att gå ut på Piren istället.

Alla platser i Jönköping