Mullsjö kommun har växt fram från landskommunerna Bjurbäck, Nykyrka, Sandhem och Utvängstorp.

Dessa landskommuner slogs samman vid kommunreformen 1952 och bildade landskommunen Mullsjö landskommun.

1971 ombildades landskommunen till Mullsjö kommun utan några territoriella förändringar.

Blasonering: I blå sköld en iskristall av silver och däröver en medelst grantoppskura bildad ginstam av silver.

Alla platser i Mullsjö kommun