Nässjö kommun ligger på toppen av Höglandet med några av Sydsveriges högsta punkter strax söder om Nässjö. Innan järnvägens tillkomst fanns inga större samhällsbildningar inom den nuvarande kommunens gränser. Området bestod efter 1862-års kommunreform av ett antal landskommuner: Almesåkra, Barkeryd, Bringetofta, Flisby, Forserum, Malmbäck, Norra Sandsjö, Norra Solberga och Nässjö.

Nässjö inrättades som municipalsamhälle 1881. Nässjö utvecklades till en köping som bröts ur landskommunen 1890. Utvecklingen ledde vidare till att Nässjö blev stad 1914. Landskommunen inkorporerades 1948 i staden.

Andra stationsorter växte fram kring den stora järnvägsknuten. Bodafors köping skapades 1930 genom en utbrytning ur Norra Sandsjö landskommun. Forserums municipalsamhälle bildades 1890.

Storkommunerna Forserum, Malmbäck, Norra Sandsjö och Solberga bildades 1952 genom sammanslagning av mindre landskommuner. Forserums municipalsamhälle upplöstes i samband med reformen.

Dessa landskommuner  samt Bodafors köping och Nässjö stad  slogs samman vid den stora kommunreformen 1971 till Nässjö kommun. Mindre gränsjusteringar skedde åren därpå med grannkommunerna Sävsjö (1974) och Vetlanda (1975).

Blasonering: En sköld av guld med ett blått kugghjul, däröver en blå ginstam med trenne grankottar av sagda metall.

Alla platser i Nässjö kommun