Nässjö är en stad högst uppe på Höglandet som är känd som en viktig järnvägsknut. Staden har tidigare som besöksmål betonat denna identitet med slogans som Nästa Nässjö och med sin turistbyrå på järnvägsstationen. Detta fokus har ändrats till en mer allmän beskrivning av staden och kommunen med Ett annat Småland som slogan. Turistbyrån är belägen på Rådhusgatan.

Järnvägsstation är dock fortfarande den stora knutpunkten med järnvägslinjer i sex olika riktningar. Ett besök i Nässjö kan med fördel inledas från den kombinerade vänthallen/ bron som binder samman västra och östra Nässjö vid stationen. Från bron syns flera att stadens riktmärken och sevärdheter.

Stadens centrum ligger på östra sidan, men det finns en hel del sevärdheter även på vänstra sidan kring samhället Åker som inkorporerades 1914 när Nässjö fick stadsrättigheter. Först upptäcker man Järnvägsmuseet som ligger på bangårdsområdet. fortsätter man västerut längs Brogatan passeras en rondell med en stor pinnstol. Något bortom rondellen finns f.d. pinnstolsfabriken Nesto, i folkmun ”Pinnen”. Här fanns tidigare ett museum med möbler från fabriken.

Längre västerut finns det stora idrottsområdet Skogsvallen med bland annat fotbollsplaner, idrottsplats och bandyhallen Stinsen Arena. Bakom området leder en liten väg bort till Nässjö motorstadion.

På stadens östra sida leder paradgatan Esplanaden upp till Stortorget. Vid torget finns viktiga byggnader som rådhuset och Hotell Högland. Fortsätter man rakt fram förbi rådhuset når man stadsparken och Kulturhuset Pigalle. Utanför ingången till biblioteket står Adolf Jonssons byst över den för Nässjös tidiga histora betydelsefulle källarmästaren Carl Petersson.

Från Pigalle går det att promenera en bit längs Ingsbergssjön. En bit från badhuset och andra idrottsanläggningar viker man av upp mot vattentornet och hembygdsparken. I tornet finns ett hembygdsmuseum som endast är öppet vissa kvällar under sommaren. Vid vattentornet ges en fin utsikt över centrala Nässjö.

På vägen tillbaka till centrum passeras Nässjö stadskyrka. Till Stortorget går det att välja att följa en av stadens två viktigaste affärsgator. Rådhusgatan eller Storgatan.

Väljer man Storgatan och fortsätter söderut över torget hamnar man efter en liten stund vid kontorshotellet Storgatan 27, vilket är platsen för Resepraktikans huvudkontor.

Alla platser i Nässjö