Sävsjö kommun, liksom flera andra kommuner längs stambanan, var ursprungligen relativt glest befolkad jordbruks- och skogsbygd. Järnvägen kom att ändra detta och några stationssamhällen växte till både köpingar och städer. Sävsjö var en av dessa städer som senare kom att utgöra en centralort vid kommunsammanslagningarna på 1970-talet.

Inom nuvarande Sävsjös kommuns gränser fanns efter 1862-års kommunreform följande landskommuner: Hjälmseryd, Hjärtlanda, Hultsjö, Hylletofta, Norra Ljunga, Skepperstad, Stockaryd, Vallsjö och Vrigstad. Dessutom delar av Bringetofta och Norra Sandsjö landskommuner.

Sävsjö munipalsamhälle inrättades 1882 på båda sidor gränsen mellan Norra Ljunga och Vallsjö landskommuner. Dessa kommuner slogs 1947 ihop till Sävsjö stad.

Staden växte 1952 när Hjärtlanda landskommun inlemmades i Sävsjö stad. Samma år bildades storkommunerna Bäckaby, Hjälmseryd och Vrigstad.

Sävsjö stad bildade 1971 Sävsjö kommun tillsammans med Vrigstads och Hylletofta församlingar från Vrigstad landskommun samt Skepperstads församling i Bäckaby landskommun. 1974 inlemmades även Hjälmseryds kommun i Sävsjö kommun. Detta år överfördes även ett område med 199 invånare från Nässjö kommun.

Sävsjö hade tidigare varit tingsplats för Västra härad i Njudung. Efter omorganisationer 1934 och 1948 kom Sävsjö att tillhöra samma domsaga och tingslag som Vetlanda i Östra härad. I samband med tingsrättsreformen 1971 lades domstolen i Sävsjö ner och Sävsjö kommun kom att tillhöra Eksjö tingsrätts domsaga.

Blasonering: Sköld delad, övre fältet av guld, undre fältet blått, vari en fristående, krenelerad mur av guld, med tre tinnar.

Alla platser i Sävsjö kommun