Tranås kommun är nordligaste kommunen i Jönköpings län och gränsar till kommuner i Östergötlands län. Inom nuvarande kommunens område fanns efter kommunreformen 1862 landskommunerna Adelöv, Linderås och Säby.

Tranås växte fram från två samhällen vid stambanan. Tranås köping bildades 1881 genom en utbrytning från Säby landskommun. Köpingens yta var liten och grannsamhället Tranås kvarn växte fram och inrättades 1903 som ett municipalsamhälle inom Säby landskommun.

Tranås blev stad 1919. Då inkorporerades municipalsamhället samt delar av landskommunen i den nya stadsbidlningen. Övriga delar av landkommunen inlemmades 1951. Året därpå skapades storkommunen Linderås av Linderås och Adelövs landskommuner. Denna storkommun inlemmades i Tranås stad 1967.

Vid kommunreformen 1971 ombildades Tranås stad till Tranås kommun utan några territoriella förändringar.

Blasonering: En sköld av guld med en trana i naturlig färg stående på ett grönt treberg.

Alla platser i Tranås kommun