Vaggeryd är en kommun som växt fram från de jämnstarka köpingarna Skillingaryd och Vaggeryd längs Halmstad – Nässjö Järnvägar (HNJ).

Efter kommunreformen 1862 fanns landskommunerna Bondstorp, Byarum, Hagshult, Svenarum, Tofteryd och Åker inom nuvarande kommunens gränser.

Vaggeryds municipalsamhälle bildades 1911 och Skillingaryds municipalsamhälle 1920.

1952-års kommunreform innebar stora förändringar för bygden då både Skillingaryd och Vaggeryd uppgraderades till köpingar. Skillingaryd genom en utbrytning från Tofteryds landskommun. Vaggeryd genom en sammanslagning av Byarums och Bondstorps landskommuner. Klevshult blev en storkommun genom att inlemma Hagshult och Åkers landskommuner samt de delar av Tofteryds kommun som inte hamnade i Skillingaryds köping. Svenshult inlemmades i Vrigstads kommun.

1971 skapades Vaggeryds kommun från Skillingaryds och Vaggeryds köpingar samt delar av Klevshults och Vrigstads landskommuner.

Ett problem som uppstod vid kommunbildningen var namnfrågan. Detta problem löstes genom att kommunen fick namn efter Vaggeryd medan kommunhuset och den centrala administrationen placerades i Skillingaryd.

Blasonering: I fält av guld ett vagnshjul bestående av svart hjulband och svart nav samt av röd hjulring i fyra delar och tio röda ekrar.

Alla platser i Vaggeryds kommun