Vid 1862-års kommunreform bildades ett antal landskommuner inom nuvarande Värnamo kommuns gränser: Bredaryd, Dannäs, Forsheda, Fryele, Gällaryd, Hånger, Kulltorp, Kärda, Nydala, Rydaholm, Torskinge, Tånnö, Voxtorp och Värnamo. Dessutom fanns en mindre del av Bolmsö landskommun i området.

Värnamo har varit en centralort under hundratals år, men det var i samband med järnvägsutbyggnaderna och urbaniseringen som Värnamo inrättads som en köping 1871 genom en utbrytning från Värnamo landskommun. Värnamo blev stad 1920. Landskommunen inlemmades i staden 1947.

De omkringliggande landskommunerna ombildades 1952 genom sammanslagning till storkommunerna Bor, Forsheda, Klevshult och Vrigstad. Bredaryds landskommun utökades med en del från Kulltorps landskommun.

Vid 1971-års kommunreform bildades Värnamo kommun från Värnamo stad samt Bor, Bredaryd och Rydakolms landskommuner. Dessutom tillfördes delar från Forsheda, Klevshult och Vrigstads landskommuner.

Blasonering: En blå bjälkvis stående ström på guldfält.

Alla platser i Värnamo kommun