För närvarande finns platser i följande kommuner

 

 

Blasonering: Sköld kvadrerad av Smålands och Ölands vapen. | Smålands vapen: I gyllene fält ett rött lejon med blå beväring, därest sådan skall förekomma, och hållande i tassarna ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar svarta. | Ölands vapen: I blått fält en gående hjort av guld med rött halsband och röd beväring, därest sådan skall komma till användning.