Blasonering: I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en borg, allt av silver. Borgen avbildas alltid som Borgholms slott

Alla platser i Borgholms kommun