Emmaboda kommun på gränsen mellan Kalmar län och Kronobergs län har växt fram från 1862-års landskommuner Algutsboda, Långasjö och Vissefjärda.

Emmaboda köping bröts år 1930 ut ur Vissefjärda landskommun. Köpingen växte 1969 genom att inlemma Algutsboda och Vissefjärda landskommuner. Algutsboda överfördes vid denna reform från Kronobergs län till Kalmar län.

Emmaboda kommun bildades 1971 av Emmaboda köping samt Långasjö församling som bröts ur Älmeboda landskommun. Långasjö överfördes från Kronobergs län till Kalmar län.

Emmaboda kommun tillhörde från 1971 Möre och Ölands domsaga med tingsplats i Kalmar. Tingsrätten och dess domsaga uppgick i Kalmar tingsrätt 1982.

Blasonering: I fält av guld ett av kavlar bildat blått gaffelkors, åtföljt upptill och på vardera sidan av ett ospänt blått armborst.

Alla platser i Emmaboda kommun