Emmaboda utvecklades som samhälle tack vare behovet att binda samman länshuvudstäderna Växjö, Kalmar och Karlskrona, samt via Växjö med stambanan i Alvesta. En lämplig sammanbindningspunkt fanns vid Emmaboda på 57 kilometers avstånd från respektive stad.

Det lilla stationssamhället i Vissefjärda socken, Södra Möre Härad i Kalmar län växte efter hand till att bli en köping 1930.

Alla platser i Emmaboda