Högsby kommun har skapats från 1862-års landskommuner: Fagerhult, Högsby och Långemåla. 1889 bröts Fågelfors landskommun ur Högsby.

Under kommunreformen 1952 inkorporerades Långemåla och Fågelfors i Högsby landskommun. Landsommunen växte ytterligare när Fagerhult inkorporerades 1969. Landskommunen omvandlades 1971 till Högsby kommun.

1948 inrättades municipalsamhället Ruda på gränsen mellan Långemåla och Högsby landskommuner. årsskiftet 1959-60 upplöstes municipalsamhället.

Stångådalsbanan går genom kommuner med stationer i Högsby och Berga. Från Berga station går även tåg mot Oskarshamn.

Landskommunen låg i Handbörds härad med tingsplats i Högsby. Numera är Högsby kommun en del av Kalmar tingsrätts domkrets.

Blasonering: I blått fält en ginstam av silver, nedtill med tre rundbågade valv.

Alla platser i Högsby kommun