Blasonering: I blått fält en av vågskuror bildad bjälke, åtföljd ovan av tre bredvid varandra ställda granar och nedan av ett vattenhjul, allt i silver.

Alla platser i Hultsfreds kommun