Hoppa till verktygsfältet

Virserum blev förhållandevis sent ett järnvägssamhälle. Den smalspåriga järnvägen till Åseda – Växjö öppnade 1911 och drogs vidare till Hultsfred 1921. Virserum kunde trots denna sena start utvecklas till köping.

Municipalsamhället som hade inrättats 1917 i Virserums landskommun bröts ut 1956 och bildade Virserums köping. 1971 skapades Hultsfred kommun.

Den reguljära trafiken på smalspåret mellan Växjö och Hultsfred – Västervik är nedlagt, men det bedrivs veterantågstrafik på delar av denna sträcka som mellan Virserum och Åseda. Föreningen Smalspåret är bland annat aktivt på Virserums station.

Stationsområdet är en av Virserums stora sevärdheter (särskilt en dag med tågtrafik). Här finns även sedan ett par år den tillbakaflyttade och noggrannt restaurerade nostalgikiosken.

Virserum identifierar sig starkt som en del av Dackebygden. Nils Dacke (1510-1543) var visserligen förr inom nuvarande Emmaboda kommun, men han hade stort stöd i bygden och det avgörande slaget 1543, som ledde till Dackes död, stod vid sjöarna Hjorten och Virserumssjön. Vid gamla torget finns en Dackestaty av Arvid Källström (1956).

I Virserum fanns ett flertal möbelindustri vars lokaler numera används till andra ändamål. Ett flertal möbelfabriker var koncentrerade till vad som numera kallas för bolagsområdet. Här finns bland annat Konsthallen, Telemuseéet.

Virserum låg i Aspelands härad, Kalmar län. 1918 slogs Aspelands och Handbörds tingslag samman till ett gemensamt tingslag under en gemensam domsaga. Domsagan och tingslaget slogs 1965 samman med Oskarshamn att stadens rådhusrätt avvecklades. 1968 ändrades domsagan och tingslagets namn till Oskarhamns domsaga och tingslag.

Fram till 1918 hade Aspelands tingshus legat i Målilla. Därefter blev Högsby tingsplats för det sammanslagna tingslaget.