Blasonering: I fält av silver ett krenelerat, rött borgtorn med port och fönster av guld, uppskjutande från en av en vågskura bildad, blå stam och på båda sidor åtföljt av en sexuddig, röd stjärna.

Alla platser i Kalmar kommun