Blasonering: Oskarhamns kommun består av en fyrstyckad sköld. I det första fältet finns Hans Maj:t Konung Oskar I:s monogram i guld. I det andra fältet finns ett blått ankare mot en gyllene bakgrund. Motstående fält har en blå merkuriestav mot en en gyllene bakgrund. I det sista fältet finns ett ymnighetshorn i guld mot en blå bakgrund. Merkuriestaven är en gammal symbol för handel och ymnighetshornet symboliserar välstånd. Ett ymnighetshorn kan aldrig bli tomt!

Alla platser i Oskarshamns kommun