Västerviks kommun skapades genom en sammanslagning av staden Västervik; landskommunerna Gamleby, Hallingeberg, Hjorted, Loftahammar och Överum; samt delar av landskommunerna Locknevi, Uknadalens och Tjust-Ed. Gladhammars landskommun hade redan införlivats 1967 i Västerviks stad.

Blasonering: En blå sköld med ett enmastat skepp av guld.

Alla platser i Västerviks kommun