Vid kommunreformen 1862 bildades ett antal landskommuner inom nuvarande Älmhults kommuns gränser: Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult och Virestad.

Älmhult växte fram som en järnvägsknut vid Södra stambanan. Älmhults municipalsamhälle bildades 1885  i Stenbrohults landskommun. Samhället upplöstes 1901 när Älmhults köping bildades genom en utbrytning från landskommunen. Köpingen utökades 1928 med delar från Stenbrohults och Pjätteryds landskommuner.

Kommunreformen 1952 medförde ett par sammanslagningar av landskommuner till storkommuner: Almundsryd (senare Ryds köping) samt Göteryd.

1971 bildades Älmhults kommun utifrån Älmhults köping, Göteryd och Stenbrohults landskommuner samt Härlunda församling från Ryds köping.

Blasonering: Sköld delad av guld, vari två gröna almblad, och grönt, vari en linnéranka av guld.

Alla platser i Älmhults kommun