Dagens Alvesta kommun har byggts upp från ett antal landskommuner som skapades genom kommunreformen 1862: Aringsås, Blädinge, Hjortsberga, Härlöv, Kvenneberga, Lekaryd, Mistelås, Moheda, Skatelöv, Slätthög, Vislanda och Västra Torsås.

Bygget av Södra Stambanan medförde att stationssamhällen uppstod och järnvägsknutar växte fram. Alvesta municipalsamhälle bildades 1898 i Aringsås landskommun och fortsatte växa till att landskommunen ombildades till Alvesta köping 1945.

Vislanda municipalsamhälle bildades i Vislanda landskommun 1914 och upplöstes 1962. Moheda municipalsamhälle bildades 1947 i Moheda landskommun och upplöstes 1954.

1952-års kommunreform bidrog till att Alvesta kunde växa genom att Härlövs och Lekaryds landskommuner inlemmades i köpingen. Vid samma reform skapades storkommunerna Hjortsberga, Moheda och Vislanda.

1963 infölivades Hjortsberga i Alvesta köping.

Alvesta kommun bildades 1971 av Alvesta köping, Skatelöv, Vislanda och Västra Torsås landskommuner samt delar av Moheda landskommun.

Blasonering: I grönt fält tre bin av guld, ordnade två och ett, och därunder en stam av guld, belagd med ett grönt bevingat hjul.

Alla platser i Alvesta kommun