Lessebo kommun skapades 1971 av de två grannköpingarna Hovmantorp och Lessebo som huvudkomponenter.

Efter kommunreformen 1862 bestod den nuvarande kommunens område av landskommunerna Ekeberga, Hovmantorp och Ljuder.

Hovmantorps municipalsamhälle bildades 1920 i landskommunen med samma namn. Samhället utvecklades. Hovmantorps köping skapades vid kommunreformen 1952 genom en sammanslagning av Hovmantorps och Furubys landskommuner.

Grannsamhället Lessebo bildades som köping 1939 genom att delar av Ekeberga, Hovmantorps och Ljuders landskommuner bröts ut till den nyformerade köpingen.

Vid 1971-års kommunreform skapades Lessebo kommun från Lessebo köping, Ekeberga och Ljuders landskommuner samt Hovmantorps församling med själva samhället från Hovmantorps köping.

Den nya kommunens identitet med två jämnstarka samhällen löstes delvis med att den nya kommunen fick ett nytt kommunvapen med Lessebos bikupa och Hovmantorps korslagda glasblåsarpipor.

Blasonering: I rött fält en bikupa av guld, däröver en ginstam av guld, belagd med två korslagda uppåtriktade svarta glasblåsarpipor med anfångad röd glasmassa.

Alla platser i Lessebo kommun