1862-års kommunreform skapade ett antal landskommuner inom nuvarande Ljungby kommuns gränser: Agunnaryd, Angelstad, Annerstad, Berga, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lidhult, Ljungby, Nöttja, Odensjö, Ryssby, Södra Ljunga, Tannåker, Torpa, Tutaryd, Vittaryd, Vrå. Vidare finns även ön Bolmsö som tillhörde Bolmsö landskommun.

Det fanns inga större orter i området, men järnvägen och industrialiseringen medförde att två municipalsamhällen bildades: Lidhult i Lidhults landskommun (1920) och Ljungby i Ljungby landskommun (1921). Utvecklingen gick snabbt i det senare samhället. Ljungby landskommun ombildades till stad 1936.

1952-års kommunreform medförde att storkommuner skapades genom sammanslagningar av olika kommuner: Annerstad, Berga, Forsheda, Hamnade, Lidhult, Ryssby och Unnaryd. Lidhults municipalsamhälle upplöstes 1967.

Ljungby kommun skapades 1971 från Ljungby stad samt landskommunerna Annerstad, Berga, Hamneda, Lidhult och Ryssby. Dessutom tillkom Tannåkers församling från Forsheda landskommun samt ön Bolmsö från Unnaryds landskommun.

Blasonering: I grönt fält en av vågskuror bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av tre bjälkvis ordnade, stolpvis ställda hammare och under av en merkuriestav, samtliga av guld.

Alla platser i Ljungby kommun