Markaryds kommun har växt fram från de tre landskommunerna Markaryd, Traryd och Hinneryd.

Mindre orter växte fram vid järnvägen. Strömsnäsbruks municipalsamhälle i Traryds landskommun bildades 1903. Markaryds köping bildades 1923 genom en utbrytning från Markaryds landskommun.

Strömsnäsbruks municipalsamhälle upplöstes 1952 i samband med kommunreformen. Istället bildades Traryds köping genom en sammanslagning av Hinneryds och Traryds landskommuner.

Markaryds köping växte genom inkorporering av Markaryds landskommun 1960. Markaryds kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Markaryds och Traryds köpingar.

Att kommunen består av två huvudkomponenter visas med kommunvapnet som består av Traryds trana och Markaryds posthorn.

Blasonering: I fält av guld en dansande blå trana med röd hjässa och däröver en blå ginstam belagd med två posthorn av guld.

Alla platser i Markaryd kommun