Uppvidinge kommun har namngivits efter häradet som till stora delar sammanfaller med kommunen som bildades i samband med kommunreformen 1971.

Efter kommunreformen 1862 fanns inom nuvarande kommunens gränser landskommunerna Herråkra, Lenhovda, Nottebäck, Granhult, Åseda och Älghult.

Mindre stationsamhällen började växa fram längs järnvägarna. Åseda municipalsamhälle bildades 1910 i Åseda landskommun. Samhället växte och 1943 bröts Åseda köping ut ut landskommunen.

Lenhovda municipalsamhälle bildades i Lenhovda landskommun 1940. Vid kommunreformen 1952 slogs Lenhovda och Herråkra landskommuner samman till Lenhovda landskommun. Denna kommun ombildades till Lenhovda köping 1957.

Nottebäcks och Granhults landskommuner slogs samman 1916 till Nottebäcks med Granhults landskommun. 1952 ändrades kommunnamnet till Nottebäcks landskommun.

Hohultsslätts municipalsamhälle bildades 1942 i Älghults landskommun och upplöstes 1954/ 55. Hohultsslätt bytte 1968 namn till Alstermo.

Uppvidinge kommun skapades 1971 av Åseda köping, Lenhovda köping samt landskommunerna Nottebäck och Älghult.

Blasonering: I fält av guld inom en röd bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk.

Alla platser i Uppvidinge kommun