Växjö är huvudorten i smålandet Värend. Växjö kommun har växt fram från den gamla staden och närmare 30 landskommuner.

Strax utanför stadsgränsen bildades municipalsamhället Växjö Östregård i Växjö landskommun 1919. Samhället inkorporerades i Växjö stad 1940.

Kommunreformen 1952 medförde att ett antal storkommuner skapades inom nuvarande kommunens gränser: Bergunda, Braås, Lammhult, Linneryd, Mellersta Kinnevald, Moheda, Rottne, Väckelsång, Östra Torsås.

Vid kommunreformen 1971 bildades Växjö kommun utifrån Växjö stad samt landskommunerna Bergunda, Braås, Lammhult, Mellersta Kinnevald, Rottne och Östra Torsås. Vidare kom även delar av Hovmantorps köping samt Linneryds, Väckelsång och Moheda landskommuner att ingå.

Blasonering: I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver en naturfärgad bild av S:t Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i den vänstra en kyrka, båda av guld.

Alla platser i Växjö kommun