Blasonering: En sköld av silver med en röd krenelerad mur med porttorn.