Kumla landskommun, som skapades 1862, utgör kärnan av dagens Kumla kommun. Järnvägen kom till Kumla samma år. 1884 inrättades Kumla municipalsamhälle inom landskommunen. Kumla stad skapades 1942 och den nya staden bröts ut ur landskommunen.

Med efterkrigstidens kommunreformer växte Kumla stad genom att inkorporera landskommunen 1967. Kumla landskommun hade 1952 blivit en storkommun genom inkorporering av Hardemo landskommun.

Kumla var även namnet på ett härad som innefattade delar av nutidens Kumla, Hallsbergs och Askersunds kommuner. Tingställe var Blacksta (1680-1820), Vretstorp (1820-1908) och Hallsberg (1909-1970) . Efter kommun- och domstolsreformerna ingick Kumla kommun i Hallsbergs tingsrätts domsaga 1971-2001. Från 2001 ingår Kumla kommun i Örebro tingsrätts domsaga.

Blasonering: I rött fält två korslagda skomakarhammare över ett treberg, allt av silver.

Alla platser i Kumla kommun