Kumla är ett av de samhällen som skapades av järnvägen. Vissa orter förblev små stationssamhällen medan andra utvecklades till municipalsamhällen, köpingar eller rent av städer. Kumla är en av de framgångsrikaste järnvägssamhällena: Kumla blev stad 1942.

Likt vissa andra järnvägssamhällen, som till exempel Nässjö, fick stationen samma namn som socknen, även om kyrkan och kyrkbyn kunde ligga en bra bit från järnvägsstationen. Kumla kyrkby ligger sydost om stationen. I närheten av kyrkan ligger några gamla gravhögar, gravkumlar, vilket gett staden dess namn.

Kumlaområdet var redan innan järnvägens ankomst ett centrum för en förindustriell form av skotillverkning. På 1890-talet startade de första moderna skofabrikerna sin verksamhet. Efter bara något decennium kom Kumla-Örebro att utgöra Sveriges skoindustriella centrum. Några decennier efter andra världskriget med borttagna skyddstullar var skotillverkningens storhetstid över. Det finns några fabriker kvar i staden, men vill man uppleva skotillverkningens guldålder är ett besök på Skoindustrimuseet en rekommenderad aktivitet.

Skotillverkningseran ersattes på 1990-talet med en omfattande tillverkning av mobiltelefoner på Ericssons fabrik. Denna era blev inte långvarig. Numera tillverkas mobiltelefoner huvudsakligen i Kina.