Blasonering: I fält av silver en grön lind uppväxande från ett grönt treberg.

Alla platser i Lindesbergs kommun