Blasonering: I fält av silver en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd på var sida av ett kopparmärke ovanför en låga, samtliga röda.

Alla platser i Ljusnarsbergs kommun