Nora kommun i Örebro län, i landskapet Västmanland, i Bergslagen har vuxit fram från Nora stad. Nora fick stadsrättigheter 1643.

Nora stad inkorporerade 1966 den omkringliggande storkommunen Noraskogs landskommun (Hjulsjö församling bröts ut 1967 och överfördes till Hällefors köping). Noraskogs kommun hade skapats 1952 genom en sammanslagning av Hjulsjö, Järnboås Nora och Vikers landskommuner.

Stadens gamla tingshus fungerar numera som kommunhus.

1971 omvandlades Nora stad till Nora kommun.

Blasonering: I fält av silver en stam med fem därifrån uppväxande granar, tre högre och två lägre allt grönt.

Alla platser i Nora kommun