Nora  kyrkby är omnämnd i 1540 års skattelängd med 12 skattebetalande hushåll. När  Gustav Vasa bestämde att bergsmännen i trakten skulle sälja sitt järn i Nora och att torghandel fick bedrivas på lördagar växte ortens betydelse.

Drottning Kristinas förmyndarregering föreslog att det skulle byggas en kanal till Bergslagen från Mälaren via Hjälmaren, för utskeppning av järn. Man skulle flytta invånarna från Nora och grannorten Lindesberg till en helt ny stad Järle, som fick stadsprivilegier 1642 och man satte igång planering av kanaler och slussar. Men invånarna vägrade att flytta och kanalbygget gick om intet.

Noras rätvinkliga stadsplan härrör sig från den korta perioden som Nora var residensstad mellan åren 1643 och 1648.

Staden fick ett ekonomiskt uppsving med järnvägarna till Örebro och Arboga på 1850-talet samt till Karlskoga på 1870-talet. Det välstånd ledde till att den gamla medeltida kyrkan revs och ersattes år 1880 med en ny kyrka.

I många av Maria Langs deckare utspelas handlingen i den lilla trästaden Skoga, verklighetens Nora, hennes hemstad. Nora turistbyrå har gett ut en ”Mordvandringsfolder” med karta så att man kan gå till de olika platserna där händelserna utspelade sig.

Alla platser i Nora