Boxholms kommun växte fram från bruksorten Boxholm, som med sitt läge vis Södra stambanan började växa. Boxholm blev ett municipalsamhälle 1904 på gränsen mellan Ekeby landskommun och Åsbo landskommun. Boxholm fortsatte att växa. Hela Ekeby landskommun omvandlades till Boxholms köping 1947.

1971 bildades Boxholms kommun av Boxholmss köping, Södra Göstrings landskommun och samt Rinna församling i Folkunga landskommun. Övriga delar av Folkunga kommunen styckades mellan Vadstena och Mjölby.

Boxholms kommun tillhörde från bildandet 1971 till 28/2 2002 Mjölby tingsrätts domsaga. Därefter tillhör kommunen Linköpings tingsrätts domsaga.

Blasonering: Sköld kvadrerad: 1 och 4 i fält av guld en halv upprest, röd bock med blå beväring; 2 och 3 i rött fält ett järnmärke av guld.